อัตราค่ารักษา

 

 

                   

งานจัดฟัน     
พิมพ์ปาก  วางแผนการรักษา                      1,000      
ติดเครื่องมือ  5  ครั้ง ครั้งละ 3,000
ปรับเครื่องมือรายเดือน  เดือนละ  1,000
รวมค่าใช้จ่ายจัดฟัน   45,000 - 50,000 
ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน  2  ชิ้น  4,000 
(ไม่รวม x-ray,อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน)     
     
งานตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม     
 ปิดช่องว่าง เริ่มต้น  3,000 
 เคลือบผิวหน้าฟัน เริ่มต้น  3,000 
     
งานฟอกฟันขาว     
 ทำที่  รพ.(เครื่อง  Cool  Light) เริ่มต้น 5,000 
 ทำที่บ้าน เริ่มต้น  6,000 
     
งานใส่ฟัน     
ชนิดถอดได้     
 ฐานพลาสติก ซี่แรก  2,500 
  ซี่ต่อไป  500 /ซี่
     
 ฐานโลหะ ซี่แรก  9,000 
  ซี่ต่อไป  500 /ซี่
 ฟันปลอมทั้งปาก เริ่มต้น  20,000 
 ชนิดติดแน่น    
 ครอบฟัน เริ่มต้น  9,000 
 เดือยฟัน เริ่มต้น  3,500 
 รากเทียม เริ่มต้น  49,000 
     
 งานทันตกรรมเด็ก    
 อุดฟัน เริ่มต้น  600 
 ถอนฟัน เริ่มต้น  500 - 600
 เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ  500 
 เคลือบฟลูออไรด์   500 - 600
 รักษารากฟันเด็ก เริ่มต้น  1,800 
 ครอบฟันเด็ก เริ่มต้น  2,200 
     
งานอุดฟัน     
 วัสดุอมัลกัม เริ่มต้น  700 
 วัสดุสีเหมือนฟัน เริ่มต้น  800 
     
งานศัลยกรรม     
 ถอนฟัน เริ่มต้น  800 
 ผ่าฟันคุด เริ่มต้น  2,000 
     
งานทันตกรรมปริทันต์     
 ขูดหินปูน เริ่มต้น  800 
 เกลารากฟัน ซี่ละ  400 
     
 งานรักษารากฟัน    
ฟันหน้า    6,000 
ฟันกรามน้อย   8,000 
ฟันกรามใหญ่    10,000 

 

 

  

 

 

 

Sunday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.