เกี่ยวกับ MDC

 

 

    ศูนย์ทันตกรรม MDC  ก่อตั้งเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2551 ตั้งอยู่ใน  เลขที่  92  ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม.   มีจำนวนยูนิตทำฟัน  6  ยูนิต  เปิดให้บริการทุวัน  ตั้งแต่เวลา  09.00-19.00 น.  ให้บริการทางทันตกรรมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาล  โดยทันตแพทย์ทั่วไป  และเฉพาะทางด้านสาขา  เช่นทันตกรรมประดิษฐ์  รักษารากฟัน  ทันตกรรมเด็ก  ปริทันต์ รักาารากฟัน  ศัลยกรรม  และทันตกรรมจัดฟัน

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการให้บริการทางทันตกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี

  

เป้าหมาย

    ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งเน้นให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้รับบริการทุกรายตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  คุณภาพครบถ้วน  มีมาตรฐานเดียวกัน  เกิดความประทับใจ  ปราศจากการติดเชื้อ 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tuesday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.