ทันตแพทย์ทั่วไปพิเศษ

 

    ทพ.ถาวร   ลิมปสายชล (หมอถา)

ประวัติการศึกษา

-  2546  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  ม.ธรรมศาสตร์

 - 2551  ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค  สาขาทันตกรรมทั่วไป

วันทำงาน

วันเสาร์   09.00 - 19.00  น.

                                                                             

                                                                                   

 

Tuesday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.