ทันตแพทย์ฟันปลอม

 

  ทพญ.นาถยา  สัตย์วินิจ (หมอเปิ้ล) 

     ประวัติการศึกษา

          - 2537 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรวิชาเอกทันตกรรม                 ประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย

วันทำงาน

   - วันอาทิตย์ที่ 1  3 และ 5 ของเดือน        09.00 - 19.00  น.

    - วันเสาร์ที่  2  และ  4  ของเดือน            09.00 - 19.00  น.

                                                                                                        

                                                           

 

    

   ทพ.กิตติศักดิ์   เบญจสิริพร (หมอกอล์ฟ)

      ประวัติการศึกษา

         - 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย

      วันทำงาน

         - วันอังคาร                                            09.00 - 19.00 น.

             - วันอาทิตย์ ที่  2 และ 4  ของเดือน           09.00 - 19.00 น.      

   

  

  ทพญ.พรปวีณ์   ดีจริง (หมอเล็ก)

     ประวัติการศึกษา

          - 2542  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       -2550   ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์         

            มหาวิทยาลัยมหิดล

       วันทำงาน

          -วันจันทร์ (เฉพาะกรณีที่มีเคส) 

   
Sunday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.