ทันตแพทย์โรคเหงือก ปริทันต์

 

 

   ทพญ.อังคณา  ตั้นพันธ์ (หมอตาล)

ประวัติการศึกษา

- 2551  ทันตแพทย์ศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2556  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทำงาน

- วันพฤหัส  9.00-12.00  น.

- วันเสาร์ ที่  2 และ 4 ของเดือน   9.00-19.00  น.

 

 

                                             

 

 

                                                                                  

                                                                                    

 

Tuesday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.