ทันตแพทย์เด็ก

 

 

   ทพญ.กิ่งกาญจน์  งามกิติเดชากุล (หมอแอน)

  ประวัติการศึกษา

-2545   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

-2549   ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค  สาขาทันตกรรมเด็ก  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันทำงาน

วันจันทร์                              09.00 - 19.00  น.

วันศุกร์                                09.00 - 19.00  น.

วันอาทิตย์                            09.00 - 14.00  น.          

                                                                             

                      

Sunday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.