รักษารากฟัน

 

 

   ทพญ.สวันนีย์  บุญมงคลรักษา (หมอเอ)

ประวัติการศึกษา

- 2540  ทันตแพทย์สาศตร์บัณฑิต  ม. จุฬาลงกรณ์ 

- 2544  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  ม. มหิดล       

วันทำงาน 

- วันอังคาร                                    10.00 - 16.00 น.     

 

                                                                              


    

    ทพ.กานต์   โอฬารรัตน์มณี (หมอกานต์)

      ประวัติการศึกษา

         -2537 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             -2551 วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        วันทำงาน

             -วันเสาร์  ที่  1,3  และ  5  ของเดือน     09.00 - 16.00 น.

   


 

Sunday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.