ทันตแพทย์ทั่วไป

 

   ทพ.เอกภพ  บุญเสริม (หมอเอก)

 ประวัติการศึกษา

- 2531  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันทำงาน 

- วันจันทร์      เวลา  09.00 - 19.00 น.

- วันพฤหัส     เวลา  09.00 - 12.00 น.

     

 

   

   ทพ.สุขประเสริฐ   งานสุจริต  (หมอตี๋)

       ประวัติการศึกษา

        - 2541  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           วันทำงาน

            - วันพฤหัส       เวลา   10.00 - 19.00  น. 


   

    

   ทพญ.ลลดา   แสงสว่าง  (หมอน้ำ)

         ประวัติการศึกษา

         - 2544 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

             วันทำงาน

              - วันศุกร์         เวลา    09.00 - 19.00  น.

   ทพญ.อินทิรา  วุฒิวิกัยการ (หมอนุ่น)

ประวัติการศึกษา

- 2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทำงาน

- วันอาทิตย์   09.00 - 19.00 น.

   พญ.พิมพ์สุภัค  บุญมงคลรักษา (หมอดา)

ระว้ติการศึกษา

- 2553 ทันตแพทย์ศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์

วันทำงาน

        - วันเสาร์      ที่  3,4  และ 5 ของเดือน  เวลา  09.00 - 19.00 น.

- วันอาทิตย์  ที่  1 และ 2  ของเดือน      เวลา   09.00 - 19.00 น.

 

 

 

 

 

Tuesday the 26th. ศูนย์ทันตกรรม MDC 599 ชั้น 3 รพ.นวมินทร์ 9 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 โทร.02-5182211
Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.